• Pon - Pet: 9:00h - 19:00h
  • 091 143 3330

Opće odredbe i definicije

Stranice www.genijator.hr i www.genijator.com u vlasništvu su tvrtke Genijator j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, I. Ferenšćica 76, OIB 89266427845. Za vrijeme korištenja web stranica, uključujući i web trgovinu, primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Korisnik znači svaka osoba, pravna ili fizička, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluga web trgovine na web stranicama. Pristupom web stranicama i web trgovini te njihovim korištenjem svaki korisnik ili registrirani korisnik obvezuje se poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje na primjenu njihovih odredbi.

Online rješavanje potrošaćkih sporova:

Ovim Vas putem obavještavamo da je, temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od  dana, 15. veljače 2016. godine, Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela s radom. Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr.

Korisnički račun

Korisnik može, ali i ne mora, registrirati se na web stranicama tvrtke Genijator j.do.o. Registracija omogućava praćenje statusa vaših narudžbi. Korisnik tijekom registracije (ili kupnje kao “gost”) mora dati svoju kontakt e-mail adresu. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije- bilo da se radi o registriranom korisniku ili gostu. Korisnik je u cjelosti odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa tj. čuvanje korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka te za ograničeni pristup svom računalu i korisničkom računu. Korisnik je odgovoran za sve radnje povezane s korištenjem svog korisničkog imena i lozinke.

Ograničenja korištenja i odgovornosti

Korisnik se obvezuje da neće koristiti web stanice za sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, povređuju prava i interese trećih osoba ili unose ili distribuiraju bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe isključivo uz izričiti pristanak tvrtke Genijator j.d.o.o. Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Genijator j.d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zbog uporabe ovih web stranica. Genijator j.d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica bez prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena. Genijator  j.d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga. Genijator j.d.o.o. zadržava pravo promjene asortimana i cijena svojih proizvoda i usluga.

Uvjeti prodaje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Korisnik kupuje proizvode u web trgovini na način da ih odabere temeljem slike i osnovnog opisa proizvoda. Narudžba proizvoda vrši se elektronskim putem, dodavanjem proizvoda u košaricu. Proizvod se smatra naručenim kad je dovršen cjelokupan postupak narudžbe. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijena dostave obračunava se na kraju postupka narudžbe tj. obračuna.

Pravo na raskid ugovora (Zakon o zaštiti potrošača)

Članak 45.

(1) Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam radnih dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Isključenje prava na raskid ugovora (Zakon o zaštiti potrošača)

Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

(1) o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
(2) o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu
(3) o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
(4) o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao
(5) o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
(6) o igrama na sreću

Plaćanje

Tvrtka Genijator  j.d.o.o. posluje isključivo putem transakcijskog računa. Plaćanje po ponudi.

Povrat novaca i reklamacije

Povrat novaca za uslugu Genijator dekarbonizacije ili Genijator prstena je moguć samo u slučaju kada korisnik usluge ili proizvoda može dokazati da nema promjene uslijed korištenja istog, te isključivo i samo u slučaju kada se radi o ispravnim vozilima i uz pristanak na ponovno mjerenje učunka.

Zaštita, prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Genijator j.d.o.o.  obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Genijator  j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izmjene uvjeta korištenja

Genijator j.d.o.o.  zadržava pravo izmijena ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, uključujući web trgovinu, provjeriti važeće Uvjete korištenja koji su objavljeni na web stranicama.

© Copyright 2020. Genijator j.d.o.o.